Beboere: Kastilianer
Sprog: Kastilliero/Kastilliansk
Indbygger i landet: ca. 10 mil. Sidst optalt 1600.
Religion: Religionen El maestro del Cielo oversat til himlens herre, er den mest udbredte religion i Kastil.
Omkring 85% af landets borgere, tilhører denne religion.
Beskrivelse af landets borgere: Religiøse, dominerende, charmerende, frembrusene, højrystet, store armbevægelser, ofte stædige, principfaste og Impulsive.
Opfindelser/kendt for: De er verdensførende i sejlads. De var de første til at sejle over det store hav og de har derfor også nogle af verdens største og bedste skibe. Deres skibsredere er blandt verdens bedste.
Damaskus stål
Import: krudt, silke, vin, træ, kvæg
Eksport: perler/smykker, glas, palmetræ
Venner: Sijas
Fjender: Angelia
Allierede: Theutoburg

Kort om landet

Kastil er et meget goldt land, derfor er der igennem de sidste 200 år, blevet arbejdet på at gøre landet mere frodigt, dette er gjort ved at skabe plantager og kunstige vandløb.

Kastil har igennem mange år haft en alliance med Linoma, da deres mulighed for afgrøder har været begrænset til deres plantager. Det sidste årti har Kastil dog uden samtykke fra Linoma, prøvede at udvide deres marker hen over bjergkæden og om på den anden side, langt over Linomas grænser og ind i det frodige land.
Da dette blev opdaget trådte Linoma tilbage, ophævede Alliancen og truede med krig.

Kastil har siden 1617 kæmpet for at udvide deres områder og har ved flere lejligheder passeret bjergkæden for at forsøge at indtage Linoma uden held. Kastilianerne er et meget religiøst folkefærd og bygger deres principper og love ud fra den hellige bog la luz por el cielo, og som i daglig tale kaldes la luz.
Groft oversat betyder la luz por el cielo, Lyset mod himlen.

Lande styre

Kongerige.
Isabella Castellan
Født 1586. Alder 35

Okse
Hellige dyr

Oksen er så stor en del af Kastils historie, på baggrund af at den var med til at skabe de kunstige vandløb og var det dyr der blev brugt i døgndrift for at anlægge plantagerne, og stadig den dag i dag bidrager oksen til at landet kan vokse sig større. Oksen bliver kun brugt til at pløje og er forbudt at spise. Det er også forbudt at mishandle okser eller på andre måder skade dyret.

Okse
Kejserørn
Helligt dyr

Den spanske kejserørn flyver oppe over skyerne og kun ved skumring lander den oppe i klipperne. Selv om man sjældent ser den i dagtimerne, giver dens skrig genlyd i vinden. De Spanske kejserørne blev hellige eftersom en historie, der beretter om dagen hvor den Anglianske flåde lagde til Zaramos kyster. Ingen i landet var klar på dette angreb undtagen den spanske kejserørn. Historien fortæller at 1000 ørne kom til syne igennem skyerne og himlen blev sort af de majestætiske dyr, og deres skrig højere end nogensinde før, sendte den Anglianske flåde væk.
Det siges fra de enkelte Kastilianere der var til stede, at de Anglianske soldater råbte om monstrene fra himlen. For at hædre ørene bliver der hver måned kastet frø oppe i klipperne. Det er forbudt at slå dette dyr ihjel.

Spanske Kejserørn
Kejserørn
Helligt dyr

Guldsmeden er et helligt dyr, da dens tilstedeværelse tyder på at vandløbene i landet har det godt. Nogen mener at guldsmeden selv er med til at holde vandet rent mens andre mener den er der fordi vandet er rent, de delte meninger kan til tide skabe interne konflikter i byerne, men en ting er sikker, guldsmeden er et dyr der skal blive. Det er ikke ulovligt at slå en guldsmed ihjel men det er heller ikke velset.

Guldsmeden
National dyr
National dyr

Kastils national dyr er Mata Mata Skildpadden, dens skjold ligner til et stykke bark, og dens hoved har formen som et blad. Mata Mata er Kastiliansk og oversættes til ” den dræber, den dræber”. Mata mata skildpaden blev for mange år siden valgt som national dyr, da kongen i landet mente den besad samme sind som ham selv. Den åd alt på sin vej og beskyttede sit territorium mod alle fjender og den var ikke bange for noget. Kongen fik etableret en stor indendørs dam i tronsalen, hvor skildpadden kunne råde og vise sin dominans mod Kastil fjender.

Meta Meta Skildpaden
previous arrow
next arrow